องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.80.198.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 314,746    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการเข้าพักที่พัก อบต. 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักของ อบต. 
     
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักง...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไ...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตราการประหยัดพลังงานลดใช้พลังงานภาครัฐ...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องปรกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ราย...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ปรือ...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.1
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27 เมษายน 2561  เข้ ...
โครงการสืบสานตำนานสังข์ศิลป์ชัย ประจำปี 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ...
 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ บริเวณปราสาทสังข์ศิลป์ชัย  ...
 โครงการส่งเสริมประเพณีก่อเจดีย์ทราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดปราสาทบ้านจารย์ ...
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.