องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.80.102.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 339,341  หน้าแรก     คู่มือร้องเรียน (สปสช.) 
คู่มือร้องเรียน (สปสช.)
คู่มือร้องเรียน (สปสช.)  
     การมีส่วนร่วมท้องถิ่นคุ้มครองสิทธิ2560-06-26
     ประกาศแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์2560-06-26
     ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2560-06-26
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรม2560-06-26
     แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์2560-06-26
     การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ-อปท2560-06-26
     การขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย ตาม พรบ.ประกันสุขภาพ2560-06-26
     กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง2560-06-26
     สิ่งที่ควรรู้2560-06-26
     ทิศทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ2560-06-26
     ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรม2560-06-26
     โครงสร้างและภารกิจของศูนย์2560-06-26
     กรอบภารกิจ 5 ของยุติธรรมชุมชน2560-06-26
     แผนพัฒนาสามปี( 2552-2554)2554-12-07
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.