องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.122.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 277,837  หน้าแรก     ตัวอย่างคำสั่งประกาศ 
ตัวอย่างคำสั่งประกาศ
ตัวอย่างคำสั่งประกาศ  
     ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคาร ศพด.บ้านจารย์2559-03-03
     202553-07-08
     การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง2553-07-08
     การรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลโดยผลของการสอบแข่งขัน2553-07-08
     คำสั่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล2553-07-08
     คำสั่ง การโอนพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้2553-07-08
     คำสั่ง แต่งตั้ง รับโอนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารว่าง2553-07-08
     คำสั่ง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น2553-07-08
     คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล2553-07-08
     คำสั่ง พ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป2553-07-08
     คำสั่ง พนักงานส่วนตำบลขอลาออกจากราชการ2553-07-08
     คำสั่ง รับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลโดยผลของการสอบแข่งขัน2553-07-08
     คำสั่ง เลื่อนระดับแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล)2553-07-08
     คำสั่ง เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหารที่ ก.ท.เดิม กำหนดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น2553-07-08
     คำสั่ง เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ระดับควบ)2553-07-08
     คำสั่ง เลื่อนระดับและแต่งตั้งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีสอบแข่งขันได้2553-07-08
     คำสั่ง การเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล2553-07-08
     คำสั่ง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(กรณีการรับโอน)2553-07-08
     คำสั่ง การโอนพนักงานส่วนตำบล(กรณีโอนไป)2553-07-08
     คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ)ขององค์การบริหารส่วนตำบล2553-07-08
     คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล2553-07-08
     คำสั่ง พนักงานส่วนตำบลโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น2553-07-08
     ประกาศ(การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง)2553-07-08
     รับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น2553-07-08
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 22 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.