องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.225.57.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 339,655  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2561 ณ วัดปราสาทบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกไทร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 22- 23 มิถุนายน  พ.ศ. 2561   อบรม ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจารย์      อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานที่  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   พื้นที่จำนวน ๙ ไร่ อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ    
 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นบุญบั้งไฟและบวชนาคช้าง ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ประจำปีงบประมาณ 2561
 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27 เมษายน 2561  เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านจารย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ 
โครงการสืบสานตำนานสังข์ศิลป์ชัย ประจำปี 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ บริเวณปราสาทสังข์ศิลป์ชัย 
 โครงการส่งเสริมประเพณีก่อเจดีย์ทราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดปราสาทบ้านจารย์

 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.