องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.122.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 277,819  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมอาชีพ การทอผ้าไหม ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ารจารย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ( 7 วัน อันตราย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ประจำปี 2560 / 2561  
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือน วันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลกันตวจมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมทำความสะอาดบริเวณ ปราสาทสังข์ศิลป์ชัยและวัดปราสาทบ้านจารย์ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจารย์  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมตำบลบ้านจารย์ 13 หมู่  

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 22 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.