องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.158.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 316,219  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27 เมษายน 2561  เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านจารย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ 
โครงการสืบสานตำนานสังข์ศิลป์ชัย ประจำปี 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ บริเวณปราสาทสังข์ศิลป์ชัย 
 โครงการส่งเสริมประเพณีก่อเจดีย์ทราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดปราสาทบ้านจารย์
 โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561  ณ วัดมะโนวนาราม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 9 เมษายน 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพ การทอผ้าไหม ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ารจารย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.