องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.227.104.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 236,337  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ( 7 วัน อันตราย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ประจำปี 2560 / 2561  
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือน วันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลกันตวจมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมทำความสะอาดบริเวณ ปราสาทสังข์ศิลป์ชัยและวัดปราสาทบ้านจารย์ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจารย์  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมตำบลบ้านจารย์ 13 หมู่  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(GAP) ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  โครงการส่งเสริมอาชีพ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการจัดทำพวงหรีด)ประจำปี 2560   ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจารย์
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ระหว่างวันที่  11-12 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560

 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 มกราคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.