องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,154  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 คู่มือสำหรับประชาชน
     การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื้อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานดาวน์โหลด
     การใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบภานิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ ๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ ๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๒ ขั้นตอนออกใบอนุณาต)ดาวน์โหลด
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๒ ขั้นตอนออกใบอนุณาต)ดาวน์โหลด
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๑ ขั้นตอนคำสั่งรับคำขอใบอนุณาต)ดาวน์โหลด
     การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
     การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๑ ขั้นตอนคำสั่งรับคำขอใบอนุณาต)ดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตร ๒๑ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตร ๒๑ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มต่างๆ
     แบบสำรวจความพึงพอใจการทำงาน ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจความพึงพอใจการทำงาน ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างบันทึกข้ออนุมัติเข้าพักและสละสิทธิฯที่พัก อปท.ดาวน์โหลด
     คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ดาวน์โหลด
     แบบใบยกเลิกวันลาดาวน์โหลด
     แบบใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวดาวน์โหลด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.