องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.80.198.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 314,744  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานผังเมือง
 งานประสานสาธารณูปโภค
     แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดาวน์โหลด
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 งานก่อสร้าง
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานบัญชี
 งานการเงิน
 งานกิจการสภา อบต.
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
     แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2561ดาวน์โหลด
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 2561ดาวน์โหลด
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 2561ดาวน์โหลด
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     แบบคำขอสนับสนุนกำลังสมาชิก อปพร.ดาวน์โหลด
 งานกฎหมายและคดี
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารทั่วไป
     ตอบรับ คกก.ดาวน์โหลด
     ใบยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจปรับปรุงสวัสดิการในองค์กรดาวน์โหลด
     แบบคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
     คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ดาวน์โหลด
     แบบคำขอหนังสือรับรองดาวน์โหลด
     แบบใบยกเลิกวันลาดาวน์โหลด
     แบบใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวดาวน์โหลด
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.