องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.227.104.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 236,359  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานผังเมือง
 งานประสานสาธารณูปโภค
     แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดาวน์โหลด
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 งานก่อสร้าง
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานบัญชี
 งานการเงิน
 งานกิจการสภา อบต.
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
     แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2561ดาวน์โหลด
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 2561ดาวน์โหลด
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 2561ดาวน์โหลด
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     แบบคำขอสนับสนุนกำลังสมาชิก อปพร.ดาวน์โหลด
 งานกฎหมายและคดี
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารทั่วไป
     ใบยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจปรับปรุงสวัสดิการในองค์กรดาวน์โหลด
     แบบคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
     คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ดาวน์โหลด
     แบบคำขอหนังสือรับรองดาวน์โหลด
     แบบใบยกเลิกวันลาดาวน์โหลด
     แบบใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวดาวน์โหลด
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 มกราคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.