องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.80.102.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 339,346  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  
กองการศึกษาฯ


นางวันทนีย์ สายแก้ว
หัวหน้ากองการศึกษาฯ


นางจันทนา ทวีเลิศ
ครู


นางสาวกุหลาบ สุนทรงาม
ครู


นางกุลรัตน์ เนียมทอง
ครู


นางสุเทียน ศรีพรมสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิราพร นาคฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางดวงใจ ทรัพย์มาก
ผู้ดูแลเด็กทักษะ


นายกัมพล นัยสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นางกรรณิการ์ แหลมทอง
ผู้ดูแลเด็กทักษะ


นางสาวน้องนุจ ศาลางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุวรรณรัตน์ จริตรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นางสาวพรกนก จันทร์มา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวจันทกานต์ พรมทวี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวอัญชลี ร่วมพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวจิตรลดา เทียนทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.