องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.122.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 277,846  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  
กองการศึกษาฯ


นางวันทนีย์ สายแก้ว
หัวหน้ากองการศึกษาฯ


นางจริญญา นิเวศวรากร
นักวิชาการศึกษา


นางจันทนา ทวีเลิศ
ครู


นางสาวกุหลาบ สุนทรงาม
ครู


นางกุลรัตน์ เนียมทอง
ครู


นางสุเทียน ศรีพรมสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิราพร นาคฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางดวงใจ ทรัพย์มาก
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นายกัมพล นัยสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นางกรรณิการ์ แหลมทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นางสาวสุวรรณรัตน์ จริตรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นางสาวศรทอง กายมั่น
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 22 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.