องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,144  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชน 

ศักยภาพของชุมชน
ศักยภาพของชุมชน  

ศักยภาพของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์   กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและจำนวน  บุคลากร รวม   22  คน   แยกออกเป็นตำแหน่งงาน   ดังนี้

Ø  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล               1              คน

 

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

Ø  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    1              คน

Ø  นักพัฒนาชุมชน                                     1              คน

Ø  เจ้าพนักงานธุรการ                                 1              คน

Ø  พนักงานจ้าง                                           3              คน

               

ตำแหน่งในส่วนการคลัง  ประกอบด้วย

Ø  หัวหน้าส่วนการคลัง                             1              คน

Ø  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               1              คน

Ø  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                        1              คน

Ø  พนักงานจ้าง                                           2              คน

               

ตำแหน่งในส่วนโยธา  ประกอบด้วย

Ø  หัวหน้าส่วนโยธา                                  1              คน

Ø  ช่างโยธา                                                 1              คน

Ø  พนักงานจ้างทั่วไป                                 1              คน

 

ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม   ประกอบด้วย

Ø  ครูดูแลเด็ก                                              7              คน

    

          2.   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ประจำปีงบประมาณ  2552

จำนวนเงิน  10,674,931.74     บาท   (ข้อมูล     วันที่          2552)

Ø  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง     226,622.50       บาท

Ø  รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้     5,305,854.65      บาท

Ø  รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ของรัฐบาล)   5,142,454.59      บาท

Ø  รายได้จากเงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)           -       บาท

Ø  รายได้จากเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ      -       บาท

 

          3. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่สำคัญ

Ø  รถกึ่งบรรทุก (ปิคอัพ 4 ประตู)   1       คัน

Ø  รถกึ่งบรรทุก (ปิคอัพ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน)  1        คัน

Ø  รถฟาร์มแทรกเตอร์    4   คัน 

Ø  รถจักรยานยนต์     2   คัน

Ø  เครื่องขยายเสียง    2   ชุด  

Ø  เครื่องพ่นหมอกควัน    3   เครื่อง

Ø  เครื่องตัดหญ้า      2   เครื่อง    

Ø  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  1  เครื่อง               

Ø  ปั๊มลม   1   เครื่อง

Ø  เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์       1   ชุด                     

Ø  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์   11   ชุด 

Ø  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์      1      เครื่อง 

Ø  เครื่องอัดสำเนา      1   เครื่อง               

Ø  โทรสาร      2   เครื่อง

Ø  โทรศัพท์     5   เครื่อง

Ø  เครื่องพิมพ์ดีด       2   เครื่อง

Ø  เต็นท์       4   หลัง  

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.