องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,156  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

        (ก)  การคมนาคม

มีทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2283  สายสังขะ ช่องจอม  ตัดผ่านพื้นที่ในตำบล  ได้แก่  ถนน คสล. ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง/ดิน  เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  

 

        (ข)  การโทรคมนาคม

Ø ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล          จำนวน         1    แห่ง

Ø โทรศัพท์สาธารณะ                               จำนวน      12     แห่ง

Ø โทรศัพท์เอกชน                                    จำนวน        1    แห่ง

Ø หอกระจายข่าว                                      จำนวน      28    แห่ง

 

        (ค) การไฟฟ้า

Ø ไฟฟ้าสาธารณะ                                      จำนวน      13   หมู่บ้าน

Ø ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

 

        (ง)  แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø ลำน้ำ, ลำห้วย                         7              สาย

Ø บึง,หนองและอื่นๆ                24            แห่ง       

 

        (จ) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

Ø ฝายน้ำล้น                                              23            แห่ง

Ø คลองขุด                                                14            แห่ง

Ø บ่อน้ำตื้นสาธารณะ                               36            แห่ง

Ø บ่อบาดาล                                               25            แห่ง

Ø บ่อน้ำตื้นขุดส่วนตัว                              72            แห่ง

Ø ประปาหมู่บ้าน                                      13            แห่ง

Ø สระน้ำ                                                   13            แห่ง

Ø อ่างเก็บน้ำ                                              4              แห่ง

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.