องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,162  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

          (ก)   ด้านการศึกษา

 

Ø โรงเรียนประถมศึกษา                                จำนวน    4           แห่ง

Ø โรงเรียนมัธยมศึกษา   (ขยายโอกาส)         จำนวน    2           แห่ง

Ø ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านจารย์             จำนวน     1         ศูนย์

(อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์)

 

Ø ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  13     แห่ง

 

          (ข) ด้านการสาธารณสุข

Ø สถานีอนามัยตำบลบ้านจารย์                จำนวน      1         แห่ง

Ø ข้าราชการ                                              จำนวน     2          คน

Ø ลูกจ้างชั่วคราว                                       จำนวน      1          คน

Ø อาสาสมัครสาธารณสุข                          จำนวน    151       คน

 

          (ค)  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น

Ø วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน  7   แห่ง

Ø ศาลเจ้า   จำนวน  13  แห่ง

Ø งานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำปี

Ø งานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี

Ø งานประเพณีลอยกระทง

Ø งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี

Ø งานพิธีทางศาสนา ได้แก่  วันอาสาฬหบูชา  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา

 

          (ง)  ด้านการกีฬา  และนันทนาการ

Ø สนามกีฬา อบต.บ้านจารย์         จำนวน    1  แห่ง

Ø ศูนย์กีฬาตำบลบ้านจารย์            จำนวน    1  แห่ง

Ø ศูนย์เยาวชนตำบลบ้านจารย์      จำนวน    1  แห่ง

Ø ชมรมแอโรบิค                           จำนวน    1 แห่ง

 

          (จ)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Ø ที่ทำการตำรวจชุมชน  1  แห่ง

Ø กำนันตำบลบ้านจารย์  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน

Ø สมาชิกอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.