องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,171  หน้าแรก     สภาพทั่วไปและที่ตั้ง 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง
สภาพทั่วไปและที่ตั้ง  

ข้อมูลสภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

 

      1. ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   ของที่ว่าการอำเภอสังขะ   และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสังขะ  ประมาณ   14  กิโลเมตร   มีทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2283  สายสังขะ - ช่องจอม    ตัดผ่านพื้นที่ตำบลบ้านจารย์   โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ    ตำบลสะกาด   อำเภอสังขะ

ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ   และตำบลด่าน  อำเภอกาบเชิง 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลตำบลบ้านชบ   อำเภอสังขะ

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลกระเทียม  อำเภอสังขะ

 

      2. ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์    มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับลุ่ม    เป็นที่นามีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม(ทำนา)

 

      3. เขตการปกครอง (จำนวนหมู่บ้าน)

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์   มีจำนวนทั้งสิ้น 13  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1   บ้านจารย์                       หมู่ที่  2   บ้านกันเต็ล

หมู่ที่  3   บ้านมะโน                     หมู่ที่ 4    บ้านอังกอล

หมู่ที่  5   บ้านโพธิ์                        หมู่ที่   6  บ้านระนุก

หมู่ที่   7  บ้านตาแอก                    หมูที่   8  บ้านโคกไทร

หมู่ที่   9 บ้านโคกปืด                    หมู่ที่   10  บ้านโคกเมือง

หมู่ที่   11 บ้านแสงทอง                หมู่ที่   12  บ้านโคกไทรงาม

หมู่ที่   13  บ้านหนองระหาร

 

      4. ประชากร 

ประชากรในเขต  อบต.บ้านจารย์   มีจำนวนทั้งสิ้น    8,157    คน       แยกเป็นชาย  4,062     คน   หญิง  4,095     คน     มีจำนวนครัวเรือน    1,429    ครัวเรือน

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลบ้านจารย์

 

 

ข้อมูล        เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2551

 

      5. เนื้อที่

ตำบลบ้านจารย์มีพื้นที่ประมาณ       61,812      ไร่    หรือ    98.90  ตารางกิโลเมตร

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.